STŘEŠNÍ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY

Co je to střešní příhradová konstrukce?

Střešní příhradové konstrukce je konstrukcí skládající se z jednotlivých vazníků, které mohou být mnoha typů a téměř nekonečného množství tvarů. Příhradový vazník je:

dřevěná konstrukce skládající se z konstrukčních dílů utvářející zpravidla trojúhelník

Z tohoto geometrického uspořádání konstrukce je odvozena její únosnost. Vazníky se osazují přímo na železobetonové věnce, případně dřevěné pozednice nebo ocelové průvlaky. Osová vzdálenost vazníků je zpravidla 1 - 1,2 m dle střešního pláště a zatížení.

Základním typem je sedlový vazník:

img3

Obvodové prvky vazníku se nazývají pásy:
Horní pás: podklad pro nosnou vrstvu střešního pláště (latě, bednění)
Dolní pás: nosný prvek pro uchycení izolace a podhledu (stropu)
Vnitřní pruty vytvářející interní trojúhelníky se nazývají diagonály (šikmé) a svislice (vertikální).
Jednotlivé prvky se vyrábějí nejčastěji z profilů tloušťky 50 nebo 60 mm a výšky 80 - 240 mm.
Pro montáž vazníků je ve většině případů potřeba jeřáb.

Jakou technologií jsou vazníky vyráběny a spojovány?

Návrh vazníkové konstrukce je prováděn v nejmodernějším statickém softwaru, který následně i vyhotoví výrobní dokumentaci. Následně jsou prvky vazníků spojovány kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny od firmy MiTek Industries s.r.o..

Styčníková deska

Jaké je použití střešních příhradových vazníku?

Střešní příhradové vazníky se stále více používají při realizaci rodinných domů, sportovních hal, průmyslových staveb, výrobních a skladových prostorů, nástaveb plochých střech a při rekonstrukcích objektů všeho druhu.

Jaký tvar střechy je možné z vazníků vytvořit?

Konstrukce vazníku spojovaná pomocí styčníkových desek umožňuje vytvořit veškeré tvary střech např.: střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové a obloukové. Jejich použitím je možné splnit i nejnáročnější požadavky architektů a investorů.

Je možné využít podkroví?

Do vazníkové konstrukce lze navrhnout i půdní prostor. Často se takový prostor navrhuje pro využití jako odkládací prostor na sezónní věci. Velikost a možnost plošného zatížení tohoto prostoru je individuální a je ovlivněno parametry dané konstrukce. Při optimálním návrhu lze dosáhnout až cca 2,5 metrové šířky půdního prostoru, 1,9 m výšky a délky podle počtu půdních vazníků. Možná užitná zatížení se pohybují okolo 100 kg/m2.

Využití podkroví

Je možnost větší světlé výšky prostoru?

Tvarová variabilita vazníku je rozmanitá a často je možné navrhnout vazník se zvýšeným dolním pasem, díky kterému získáte větší světlou výšku daného prostoru.

Zvýšený dolní pas

Proč volit střešní příhradové vazníky namísto klasicky vázaného krovu?

Výhody upřednostňující střešní příhradový vazník:

  • oproti klasické konstrukci krovu se vyznačují značnou úsporou řeziva (20 - 40%)
  • příznivé ceny – při jednoduchém tvaru střechy úspora až 40%
  • tvarová variabilita – konstrukce téměř libovolného tvaru (s nebo bez půdního prostoru)
  • variabilita vazníkového krovu - lze navrhnout zastřešení téměř jakéhokoli půdorysu
  • konstrukce až do 30 m rozponu bez podpory
  • prefabrikace ve výrobní hale - záruka přesné a kvalitní konstrukce
  • ekologie – dřevo je obnovitelný, přírodní zdroj energie
  • rychlá a snadná montáž s minimálními nároky na těžkou mechanizaci
  • jednoduchá návaznost ostatních konstrukcí - střešní plášť a podhled
  • lehké konstrukce - minimální přitížení základů, stávajících objektů a střech

Proč zvolit střešní příhradové vazníky právě od firmy LUSTA Štětí s.r.o.?

Hlavní výhodou oproti konkurenci je u naší firmy osobitý a individuální přístup ke každému zákazníkovi i ke každé zakázce. Každá střešní konstrukce je originální a proto vyžaduje individuální přístup, aby bylo dosaženo efektivního a ekonomického návrhu, což je naší prioritou.

Chcete od nás vyhotovit nabídku na střešní konstrukci?

Pokud chcete od naší firmy vyhotovit nabídku na střešní příhradovou konstrukci, kontaktujte nás na e-mailu: lusta@lusta.cz
Cenové nabídky zpracováváme zpravidla nejpozději do 10 dnů.

Nestačily Vám dané informace?

Nedostali jste zde odpověď na Vaší otázku nebo potřebujete další informace? Neváhejte nás kontaktovat.