CENOVÁ NABÍDKA

Chcete od naší firmy vytvořit nabídku na střešní konstrukci? Kontaktujte nás na e-mailu: lusta@lusta.cz

Pro rychlé vyhotovení cenové nabídky je důležité v e-mailu zaslat tyto podklady:

 • půdorys budovy a rozmístění podpor pro vazníky (nosné zdi)
 • tvar střešního pláště, tvar vazníku (střecha sedlová, pultová, valbová, stanová atd.)
 • stálé zatížení od střešního pláště (střešní krytina)
 • stálé zatížení od zavěšeného podhledu
 • přesahy a konzole střechy
 • prostupy ve střeše (střešní okna, komíny atd.)
 • sklon střechy
 • regionální místo stavby
 • případný požadavek na půdní prostor
 • dodatečná zatížení střechy např. od solárních panelů

V ideálním případě zašlete výkres půdorysu posledního nadzemního podlaží, výkres půdorysu střechy a řez objektem se střechou.

Cena střešní konstrukce řešené pomocí střešních příhradových vazníků je závislá na všech aspektech zadání, zejmená na:

 • umístění stavby v regionu ČR (různé zatížení sněhem a větrem)
 • tvar střechy (složitost půdorysu, typ střechy)
 • tvar vazníků (jednotlivé typy v konstrukci střechy)
 • různé stálé zatížení střechy (střešní krytina, zavěšený podhled)
 • rozmístění podpor pro vazníky

Ke každé zakázce je tedy nutné přistupovat individuálně a nacenit ji dle zpracovaného úvodního projektu. Díky dokonalému softwaru mezinárodní společnosti MiTek Industries s.r.o. je doba pro vypracování cenové nabídky zkrácena na minimum. Cenovou nabídku zpravidla zpracováváme do deseti dnů.